Vi utbildar chefer och ledare

Sedan hösten 2017 utbildar vi Blekinges framtida chefer. Deltagare från Blekinges fem kommuner samlas för nio kurstillfällen över ca 6 månader. Kontakta oss om du vill veta mer om utbildningsprogrammet!

Drygt 100 chefer har gått Betés 5-dagars utbildning Det coachande ledarskapet. Deltagarna har lärt sig grunderna i coachning och tränat tillsammans på att lösa typiska ledarskapssituationer med hjälp av medveten kommunikation. Varje deltagare fick hjälp att identifiera sina egna utvecklingsområden och lade en plan för sin fortsatta utveckling. Kursen omfattar bland annat följande innehåll: Grupputveckling, Personligt ledarskap, Relationen Chef-Ledare-Coach, Personlighet – likheter och olikheter, Ledarskapets betydelse för medarbetarnas motivation, Feedback, Feedforward och kommunikation som främjar samarbete.

Läs om vad deltagarna säger om Det coachande ledarskapet här!