Sagt om Det coachande ledarskapet

”En utbildning i tiden. Mycket bra ny kunskap, men också aha-upplevelser och svar på att jag gör bra saker ur ett coachande perspektiv.”

”Superbra ledare som verkligen såg alla och fick mig att våga ta för mig/växa.”

”Vill ha mera! Det är ju nu man har fattat vad det handlar om och kan använda det i arbetet.”

”Bra och genomtänkta gruppövningar. Vår verktygslåda är proppfull.”

Kontakta oss om du vill veta mer om Det coachande ledarskapet eller våra andra utbildningar.