Föreläsningar och workshops

Vi på Beté skräddarsyr förstås såväl föreläsningar som workshops utifrån era behov och våra kompetensområden. Nedan följer ett par exempel på insatser som har varit speciellt uppskattade och upprepade gånger genomförts som koncept med olika arbetsgrupper.

Ledarskap och kreativitet

Varför gör vi det vi gör – och inte det vi vill, kan och bör?

Beteendeanalys i organisationer

Arbetsgruppens psykologi

Konsten att genomföra svåra samtal

Uppstart grupp

Klargör förväntningar mellan ledare och medarbetare

Effektiv kommunikation

Bemötande och samtalsmetodik

Träna samarbete