Om obehagliga gruppfenomen – individer som tappar den moraliska kompassen i grupp

Vi har nog alla varit med om situationer då vi har överraskats av hur personer – vi själva eller andra – uppträtt på ett sätt som inte är i linje med våra värderingar. Ofta handlar detta om att situationen är präglad av grupptillhörighet och oavsett om det är barn i skolan eller vuxna i en arbetsmiljö som agerar på tvärs med sin moral, så brukar beteenden förstås eller förklaras med hänvisning till grupptryck. Tidigare forskning har också lyft fram upplevelsen av ökad anonymitet som en förklaring till att individer i grupp släpper sitt eget ansvar och upplever det som mindre besvärande att agera på ett sätt som strider mot deras egen moraliska kompass. Ny forskning från MIT, publicerad i NeuroImage, visar att vi verkligen tänker annorlunda om oss själva i situationer då vi interagerar med grupper och att en del av oss faktiskt tappar kontakten med våra grundläggande värderingar.

Den här typen av forskning bör få konsekvenser för hur vi arbetar med individer och grupper – såväl inom idrott som i skolans värld och på arbetsplatser. Individuellt ansvarstagande ska alltid uppmuntras och understrykas i aktiviteter som syftar till att stärka grupper. Det är uppdragsgivarens och konsultens gemensamma ansvar att se till att exempelvis teambuildande insatser är i linje med verksamhetens övergripande mål och att inte en del av organisationen växer sig stark på bekostnad av en annan. Därtill är det konsultens uppgift att se till att individens ansvar inte tappas bort i gruppaktiviteter. Värderingar och personligt ansvar ska alltid ingå i grupputveckling.

Referens:

M. Cikara, A.C. Jenkins, N. Dufour, R. Saxe. Reduced self-referential neural response during intergroup competition predicts competitor harm. NeuroImage, 2014; 96: 36

Inbjudan till frukostmöte den 29 november

BeTe och Thiringer Organisationspsykologi bjuder in till frukostmöte. Susanne Bergh Thorén och Åsa Thiringer, båda leg psykologer med mångårig erfarenhet av arbetslivsfrågor, presenterar Grupputveckling och chefscoachning hand i hand. Kom och lyssna, diskutera och mingla med oss och andra som är intresserade av ledarskapets psykologi. Vi bjuder på kaffe och frukostmacka. Begränsat antal platser. Anmäl dig med ett mejl till info@bete.nu

Fredagen den 29/11 kl. 8-9 på Hotell Novotel Göteborg

Frukosten står serverad kl. 7.45

Grupputveckling – lite hur och en hel massa varför

Grupputveckling som en del av ett transformativt ledarskap. Varför ska du som chef satsa på grupputveckling? Vilka kan vinsterna vara? Vad säger forskningen om ledarskap och grupputveckling? Råd och inspiration till dig som vill utveckla din arbetsgrupp.

Grupputveckling och chefscoachning hand i hand

Coachning för att öka utväxlingen av grupputvecklingen. Hur bidrar chefscoachning till utveckling av din arbetsgrupp, ditt ledarskap och verksamhetens måluppfyllelse? Om hur coachning kan stödja dig som chef att skapa rätt förutsättningar för din arbetsgrupp att må bra, motiveras och skapa resultat.

För inbjudan i pdf klicka här!