Inbjudan till frukostmöte den 29 november

BeTe och Thiringer Organisationspsykologi bjuder in till frukostmöte. Susanne Bergh Thorén och Åsa Thiringer, båda leg psykologer med mångårig erfarenhet av arbetslivsfrågor, presenterar Grupputveckling och chefscoachning hand i hand. Kom och lyssna, diskutera och mingla med oss och andra som är intresserade av ledarskapets psykologi. Vi bjuder på kaffe och frukostmacka. Begränsat antal platser. Anmäl dig med ett mejl till info@bete.nu

Fredagen den 29/11 kl. 8-9 på Hotell Novotel Göteborg

Frukosten står serverad kl. 7.45

Grupputveckling – lite hur och en hel massa varför

Grupputveckling som en del av ett transformativt ledarskap. Varför ska du som chef satsa på grupputveckling? Vilka kan vinsterna vara? Vad säger forskningen om ledarskap och grupputveckling? Råd och inspiration till dig som vill utveckla din arbetsgrupp.

Grupputveckling och chefscoachning hand i hand

Coachning för att öka utväxlingen av grupputvecklingen. Hur bidrar chefscoachning till utveckling av din arbetsgrupp, ditt ledarskap och verksamhetens måluppfyllelse? Om hur coachning kan stödja dig som chef att skapa rätt förutsättningar för din arbetsgrupp att må bra, motiveras och skapa resultat.

För inbjudan i pdf klicka här!

Pressen ökar på arbetsgivare

Flera dagstidningar har rapporterat om att två chefer nu åtalas för att inte ha tagit sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen i samband med att en medarbetare upplevt sig mobbad på sin arbetsplats och sedan tagit sitt liv. Arbetsplatskonflikter och mobbning ska inte likställas, men kränkningar och olämpligt beteende kan vara en konsekvens av olösta konfliktsituationer. Att arbetsplatskonflikter kan ge mycket allvarliga konsekvenser för individer, arbetsgrupper och samhället är ingenting nytt. Se exempelvis Karolinska Institutets Folkhälsoakademis rapport från 2011 där kopplingen mellan depression och arbetsplatskonflikter tydligt framträder. Såväl nationella som internationella studier har också påvisat samband mellan långtidssjukskrivning och samarbetsproblem på arbetsplatser. Vad som är nytt är dock att pressen på arbetsgivaren att hantera sådana här problem har ökat och vi som arbetar med arbetsmiljöfrågor kan inte nog understryka vikten av att ta tag i problemen snabbt.