Pressen ökar på arbetsgivare

Flera dagstidningar har rapporterat om att två chefer nu åtalas för att inte ha tagit sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen i samband med att en medarbetare upplevt sig mobbad på sin arbetsplats och sedan tagit sitt liv. Arbetsplatskonflikter och mobbning ska inte likställas, men kränkningar och olämpligt beteende kan vara en konsekvens av olösta konfliktsituationer. Att arbetsplatskonflikter kan ge mycket allvarliga konsekvenser för individer, arbetsgrupper och samhället är ingenting nytt. Se exempelvis Karolinska Institutets Folkhälsoakademis rapport från 2011 där kopplingen mellan depression och arbetsplatskonflikter tydligt framträder. Såväl nationella som internationella studier har också påvisat samband mellan långtidssjukskrivning och samarbetsproblem på arbetsplatser. Vad som är nytt är dock att pressen på arbetsgivaren att hantera sådana här problem har ökat och vi som arbetar med arbetsmiljöfrågor kan inte nog understryka vikten av att ta tag i problemen snabbt.