Ledarskap

De flesta organisationer behöver idag kunna hantera och förhålla sig till en starkt föränderlig omgivning. Situationen ställer höga krav på samtliga som arbetar inom organisationen att anpassa sig till nya omständigheter. Detta ställer också nya krav på ledarskapet. I BeTes arbete med ledare utgår vi bland annat från kunskap och forskning kring transformativt ledarskap och uppskattande förhållningssätt. Genom ett transformativt ledarskap skapas motivation och engagemang hos medarbetarna att själva driva rätt utveckling för verksamheten. Det transformativa ledarskapet fokuserar på samspelet mellan ledare och medarbetare. Vi vet idag att styrning genom enbart fördelning av arbetsuppgifter, uppföljning och kontroll inte räcker. För att åstadkomma resultat för organisationen behöver man vända sitt intresse mot hur man kan engagera och motivera medarbetare till en förändrad prestation. En transformativ ledare motiverar snarare än kontrollerar – leder genom god kommunikation, entusiasm och genom att skapa mening i de utmaningar som verksamheten har att hantera. Det kan innebära att öka medarbetarens möjligheter att påverka sin egen arbetssituation men också att ge medarbetaren ansvar för, inte bara verksamhetens utveckling, utan också sin egen utveckling.

Det uppskattande förhållningssättet (eng. Appreciative Inquiry) bygger bl a på att man fokuserar styrkor och resurser och tilltror varandra förmågan att växa. Ett uppskattande förhållningssätt är en förutsättning för ett hälsofrämjande ledarskap där friska och lönsamma arbetsplatser eftersträvas.

Kontakta BeTe för att få stöd i ledarutveckling – såväl i grupp som enskilt. Vi utgår från beteendeanalys och hjälper dig att förstärka önskvärda beteenden. Ta hjälp för att hitta uthålligheten som krävs för beteendeförändring, hitta modet för att ta tag i svåra situationer, få stöd i att vara genuin (en bra ledare är en bra människa) och utveckla din självkännedom – att veta vad man tycker och vill är en förutsättning för vision och karisma.