Samtal/KBT

Kognitiv Beteendeterapi, KBT, är en effektiv terapiform vid många psykiatriska diagnoser och psykologiska problem. I KBT arbetar man med att förändra tankemönster och beteenden – ofta för att hitta bättre sätt att hantera känslomässigt lidande på. Psykologsamtal på KBT-grund är kollaborativa, dvs. psykologen och klienten samarbetar kring såväl analys som åtgärd. Tillsammans utreder man hur klientens problem uppstår i vardagen och gemensamt arbetar man sedan med att förändra beteendemönster som inte fungerar väl för klienten.

Leg psykolog Susanne Bergh Thorén tar emot klienter för individuella psykologsamtal centralt i Göteborg.

Besöksadressen är: Karl Gustavsgatan 1A, 1 trappa.

För att boka tid för samtal: Ring 0704-227073, mejla till kbt@bete.nu eller fyll i kontaktformuläret nedan.

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ämne

    Ditt meddelande