Just nu utbildar vi Blekinges framtida chefer. Deltagare från Blekinges fem kommuner samlas för nio kurstillfällen över ca 6 månader. Kontakta oss om du vill veta mer om utbildningsprogrammet!

Under 2015 och 2016 deltog drygt 100 chefer i vår 5-dagars utbildning Det coachande ledarskapet. Deltagarna fick lära sig grunderna i coachning och tränade tillsammans på att lösa typiska ledarskapssituationer med hjälp av medveten kommunikation. Varje deltagare identifierade sina egna utvecklingsområden och lade en plan för sin fortsatta utveckling. Kursen omfattar bland annat följande innehåll: Grupputveckling, Personligt ledarskap, Relationen Chef-Ledare-Coach, Personlighet – likheter och olikheter, Ledarskapets betydelse för medarbetarnas motivation, Feedback, Feedforward och kommunikation som främjar samarbete.

Läs om vad deltagarna säger om Det coachande ledarskapet här!

IMG_0821

I mars 2017 avslutades Den kommunikativa ledaren – ett utbildningsprogram som sträckte sig över 1,5 år. Kontakta oss om du vill veta mer.

Är du anställd inom Västra Götalandsregionen (VGR)?
Vi ger regelbundet följande öppna utbildningar för ledare (länkar till Regionsservice servicewebb):
Coachande ledarskap – din medarbetare i fokus

Coachande ledarskap 2
Ledarskap för engagemang och motivation