Vi på Beté skräddarsyr förstås såväl föreläsningar som workshops utifrån era behov och våra kompetensområden. Nedan följer ett par exempel på insatser som har varit speciellt uppskattade och upprepade gånger genomförts som koncept med olika arbetsgrupper.

Föreläsningar

 • Ledarskap och kreativitet
 • Varför gör vi det vi gör – och inte det vi vill, kan och bör?
 • Beteendeanalys i organisationer
 • Uppskattande förhållningssätt (Appreciative Inquiry)
 • Arbetsgruppens psykologi
 • Konsten att genomföra svåra samtal

Workshops

 • Uppstart grupp
 • Klargör förväntningar mellan ledare och medarbetare
 • Effektiv kommunikation
 • Bemötande och samtalsmetodik
 • Motivation och ”bästsökeri” i arbetsgruppen