Vi anordnar till hösten följande öppna utbildningar för ledare (länkar till VGRs kurskatalog):
Coachande ledarskap – din medarbetare i fokus (2 dagar)
Ledarskap för engagemang och motivation (1 dag)
Samt två utvecklingsaktiviteter för arbetsgrupper:
Det här behöver jag av dig – förväntningar mellan ledare och medarbetare
Motivation och ”bäst-sökeri” i arbetsgrupper.